Voorschrift hoorapparaat

U moet hiervoor een afspraak maken. Indien U minder dan 6 maanden geleden op raadpleging bent geweest en indien er toen een gehoortest werd afgenomen kan dit telefonisch aangevraagd worden.

Voorschrift logopedie

U moet hiervoor een afspraak maken en Uw kind moet ook meekomen naar de raadpleging. Zonder de aanwezigheid van Uw kind kan dit niet meegegeven worden. Indien U nog maar pas op de raadpleging was met Uw kind kan dit eventueel wel telefonisch aangevraagd worden. Opgelet, indien er een voorschrift moet gemaakt worden ikv taalachterstand moet er meestal ook een gehoortest worden afgenomen. Voorwaarde is dus dat dit al uitgevoerd werd.

Aanvraag Fonds Van Beroepsziekten

U moet hiervoor een afspraak maken. Indien U minder dan 6 maanden geleden op raadpleging bent geweest en indien toen een gehoortest werd afgenomen kan dit telefonisch aangevraagd worden.

Attest Formulier 6 voor Personen met een Handicap (OCMW)

U moet hiervoor een afspraak maken. Indien U minder dan 6 maanden geleden op raadpleging bent geweest en indien toen een gehoortest werd afgenomen kan dit telefonisch aangevraagd worden.

Formulieren invullen naar aanleiding van verzekering ivm hospitalisatie

Dit mag opgestuurd worden naar Kleine Hellekensstraat 53, 3520 Zonhoven. Hospitalisatie/operatieverslagen mogen telefonisch opgevraagd worden of via email info@nkolemmens.be.